Garantie en reparaties

Voor Holaras machines geldt een garantieperiode van 1 jaar na factuurdatum. 

Garantieclaims worden alleen in behandeling genomen wanneer het garantie aanvraagformuier volledig is ingevuld en geretourneerd naar info@holaras.com. Wij nemen na ontvangst van het formulier contact met u op voor een verdere afhandeling van de aanvraag. Een reparatie dient eerst gemeld te worden bij Holaras vooraf de reparatie plaatsvindt. 

U kunt één garantieclaim per formulier indienen. Wanneer u over meerdere machines een garantieclaim in wilt dienen, dient u dit formulier meerdere malen in te vullen. Voor de voorwaarden verwijzen wij u graag naar onze garantievoorwaarden.

 

Garantievoorwaarden

 1. Een garantieclaim wordt alleen geaccepteerd wanneer het garantieaanvraag formulier volledig is ingevuld.
 2. De garantietermijn van Holaras is 1 jaar na factuurdatum. De factuur is uw garantiebewijs. Wordt de machine doorverkocht dan start deze garantieperiode niet opnieuw.
 3. Een garantieclaim wordt alleen geaccepteerd wanneer het formulier binnen een maand na de datum van het ontstaan van de schade opgestuurd is.
 4. Garanties worden aan de door Hoopman Machines B.V. opgestelde garantievoorwaarden getoetst en afwijkend van de Metaalunievoorwaarden beoordeeld en verwerkt. Eventuele reclamaties moeten binnen drie dagen schriftelijk worden ingediend.
 5. De Holaras machines voldoen aan de Europese Machinerichtlijnen (CE-markering). Het op de machine aangebrachte typeplaatje mag nimmer verwijderd worden. In voorkomend geval vervallen alsdan eventuele garantieafspraken en rechten.
 6. Bij schade aan de machine of onderdelen die is ontstaan door overbelasting, foutief gebruik of slecht onderhoud is aanspraak op garantie niet mogelijk. Dat geldt ook als u de voorschriften in de handleiding niet hanteert en als u geen originele onderdelen gebruikt.
 7. Wanneer een reparatie onder garantie naar inschatting meer dan 4 uur zal duren, moet dit vooraf kenbaar worden gemaakt middels een garantieaanvraag formulier.
 8. Het niveau van onderbouwing dient in verhouding te staan tot de aard van de claim.
 9. Bestelde onderdelen zonder een garantie aanvraag worden altijd berekend. Wanneer bestelde onderdelen binnen een maand worden voorzien van een garantieaanvraag formulier en deze garantie wordt toegekend, dan zal er een creditnota voor de betreffende onderdelen worden opgesteld.
 10. Wanneer de kapotte of niet-functionerende onderdelen niet binnen een maand worden terug gestuurd na bestelling van nieuwe onderdelen en/of er wordt geen garantieaanvraag formulier ingevuld, dan vervalt het recht op een creditnota.
 11. De klant is niet gerechtigd om betalingen in te houden op onderdelen zolang er geen garantieaanvraag formulier is ingevuld en verstuurd.
 12. Gebruikt gereedschap en/of proef onderdelen worden niet vergoed.
 13. Stuurt u defecte onderdelen retour voor garantie? Voeg dan een kopie van het ingevulde formulier toe in de verpakking. Dit bespoedigd de afhandeling bij het ontvangen van het onderdeel. 
 14. Voor gedane arbeid aan reparaties binnen de garantie hanteren wij een uurtarief van € 55,-.
 15. Verzendkosten voor het retour sturen van onderdelen wordt niet vergoedt. Evenals de transportkosten. De kilometerkosten bedraagt € 0,50 per kilometer.