Ecologisch bermbeheer voor een betere biodiversiteit

Steeds meer gemeenten gaan over op ecologisch beheer van bermen en groenstroken. Bloem- en kruidenrijke bermen zijn belangrijk voor insecten en daarmee de biodiversiteit als geheel. Door de bermen ecologisch te beheren neemt de variatie aan bloemen en kruiden langs wegen toe. Het onderhoud in de berm is dan ook complexer dan je op het eerste gezicht zou denken en kan per provincie verschillen.

Bloemen in alle seizoenen

Om de biodiversiteit te helpen en vergroten, zijn gevarieerde bermen met zeldzamere en bijzondere bloemen nodig. Door zorgvuldig tijdstippen en locaties te kiezen waarin wel of niet gemaaid wordt, zullen er gedurende alle seizoenen altijd bloeiende bloemen en planten beschikbaar blijven voor insecten. Door deze verlenging van het seizoen is er voor de insecten meer tijd om eitjes te leggen en daarmee wordt de voortplanting van de insecten voor het volgende seizoen beter gewaarborgd.

Het juiste moment van maaien

Vaak wordt halverwege mei begonnen met het maaien van bermen. Dat is het moment dat bermen net in bloei staan. Na deze eerste maaibeurt worden in de zomermaanden zoveel mogelijk bloeiende vegetatie/planten gecreëerd. Dit is de periode dat insecten het meeste voedsel nodig hebben die zij uit het groen van de bermen halen. Ook wordt weleens gekozen om in het najaar te maaien, na de bloeiperiode als ook de bloemzaden zijn gevormd.

De groei van bloemen wordt bevorderd door de bermen in fases en volgens een standvastige planning en uitvoering te maaien. Door een zorgvuldige planning wordt de bodem namelijk voedselarmer, waardoor er steeds meer verschillende soorten bloemen in de bermen kunnen groeien die anders door stikstofdominante soorten, zoals grassen en ruigtekruiden, worden verdrongen. Als het maaisel even blijft liggen, daarna bij elkaar wordt geharkt en vervolgens afgevoerd, kunnen de zaden van de uitgebloeide bloemen verspreid worden en krijgen insecten de kans om weg te komen.

 

Veiligheid boven alles

Naast het ecologische bermonderhoud langs rijkswegen, provinciale wegen, gemeentewegen en akkers staat uiteraard veiligheid in het verkeer door het creëren van beter zicht en betere afvoer van regenwater op nummer één. Hiermee worden gevaarlijke situaties in het verkeer en mogelijke ongelukken voorkomen. De wisselende belangen, verschillende soorten begroeiing en de vele functies van bermen vragen om maatwerk en kan een grote uitdaging zijn. Neem bijvoorbeeld naast de verkeersveiligheid en het ecologische beleid de belangen van de boer. Zo moet akkerdistel verwijderd worden binnen 30 meter van landbouwgrond, omdat deze anders de oogst in de weg zit. Of de weelderige groei van Jacobskruiskruid, dit kan tot zieke koeien, schapen en paarden leiden.

 

Maaien met een bermhark

Bij ecologisch bermbeheer met een bermhark wordt de berm eerst gemaaid. Vervolgens wordt enkele dagen later, bij droog weer, het maaisel verzameld en afgevoerd. Dit geeft de insecten tijd om uit het maaisel te kruipen en geeft zaden de tijd om uit het droge gewas te kunnen vallen en na te rijpen. Het maaisel kan naar de compostering of naar een vergister.

 

De voordelen:

  • Het bodemleven wordt in stand gehouden. Bijvoorbeeld eitjes en rupsen blijven in leven en de bodem verschraalt voldoende en blijft intact. Zo creëer je rust in de toplaag ten behoeve van stabiele vegetatie.
  • Maaisel wordt afgevoerd. Met het weghalen van maaisel worden voedingsstoffen weggehaald. Een voedselarme, verschraalde bodem zorgt voor meer diversiteit en bloemen. In tegenstelling tot het klepelen, hierbij blijft maaiafval liggen waardoor er weinig ruimte is voor biodiversiteit.
  • Bij een zorgvuldig en standvastig maaischema kunnen kruiden zich goed ontwikkelen en zaden zich goed verspreiden.
  • Fauna krijgt kans om tijdig weg te komen. Ze worden niet weggezogen.

 

Hét passende werktuig binnen het ecologisch beleid

De Holaras berm- en taludhark ECO 2000 is het passende werktuig binnen het ecologisch beleid. Hij is geschikt voor gebruik achter een smalspoortrekker en heeft standaard een werkbreedte van 2 meter. Voor transport is het hark-element hydraulisch opklapbaar. De robuuste wielen zorgen voor stabilisatie tijdens het maaien. Het is mogelijk tot 30 graden horizontaal te harken voor het uitharken van bijvoorbeeld sloten. En de hark wordt beschermd met een robuuste beugel. De ECO 2000-F is uit te breiden met een hydraulisch opklapbaar en uitschuifbaar zwadbord en een sideshift verstelling van circa 50 cm naar links en rechts. Daarnaast zijn op zowel de ECO 2000-S en ECO 2000-F verschillende aanbouwmogelijkheden, bijvoorbeeld driepunt front, achter en voor Herder. Al met al een flexibele en bovenal degelijke hark.

 

 

Bij een goede oogst horen kwaliteit machines 

Hoopman Machines is specialist in het ontwikkelen en produceren van Holaras machines voor de uienverwerking. De uienloofmaaiers, uienrooiers en uienafstaartmachines zijn robuust gebouwd en voorzien van de nieuwste technieken. Speciaal ontworpen voor een efficiënte en nauwkeurige verwerking van uien.  

Holaras bermhark

Ben je op zoek naar de juiste machine voor jouw bedrijf? Wij helpen graag!

Onze kwaliteit en service hebben we aan ons team en dealernetwerk te danken. Zij staan klaar om jouw vragen te beantwoorden of jou van informatie te voorzien.

Gerelateerde artikelen

Deelname Project Ride

Hoopman Machines en Hoopman equipment & engineering hebben zich aangesloten bij Project Ride waarin een samenwerking plaats vindt met diverse bedrijven uit Oost-Nederland....

Gras

Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de kwaliteit van kuilgras. Het juiste moment om te maaien is belangrijk, denk hierbij aan het weer en tijdstip van de dag. Daarnaast hebben een juiste verdichting en het drogestofpercentage grote invloed. Wij geven jou 8 tips voor een perfecte topkuil...

Bieten

Voederbieten zijn een goede aanvulling op het voer voor vee. Bieten kunnen worden ingekuild met mais of vers gevoerd. Ze zijn smakelijk en zorgen voor een goede pensfermentatie en geven een hoger melkvetgehalte...

Altijd op de hoogte van alles? Volg ons via