Ontdek de ultieme uienoogst! Kies de beste grond, zoals goed doorlatende en licht zure tot neutrale grond. Gebruik de beste uienrassen voor een hoge opbrengst en gebruik geprimed zaad voor sterkere planten. Maximaliseer je oogst met een slim teeltsysteem en minimaliseer de impact op de bodem. Oogst met Holaras voor efficiëntie en precisie. Lees hier onder meer over de ultieme uienoogst!

 

De beste bodem voor de ui

De beste grond voor uienteelt is een goed doorlatende, licht zure tot neutrale grond met een goede vochtretentie en rijke voedingstoffen. Om de uien een goede start te geven en ze goed te laten groeien, is het belangrijk om de grond te bewerken en te bemesten voordat je ze plant. Uien hebben namelijk behoefte aan stikstof, fosfor en kalium.

De grondsoort en samenstelling hebben een belangrijke invloed op de groei en kwaliteit van de uien. Daarom is het van belang om bij de uienteelt rekening te houden met de volgende richtlijnen voor de beste grondsoorten:

  • Zorg voor een goed gedraineerde grond om de uien te beschermen tegen rot en schimmelziekten.
  • Houd de pH-waarde van de grond tussen de 6,0 en 7,0 voor optimale groei van de uien.
  • Voeg compost of organische meststoffen toe voor voldoende organisch materiaal, voeding en structuur van de grond.
  • Gebruik kleigrond of zandleemgrond voor voldoende vochtretentie en goede drainage.

 

Een uienras kiezen

Het begint met een zaadje maar welke kies je? Of kies je voor een plantui? Ook kan je uien uit stekken planten. Dat ligt aan wat de akkerbouwer wil. Wanneer het gewenste afzet moment is en de bewaarbaarheid en natuurlijk de opbrengst. Wordt er vroeg of laat gerooid? Dat ligt allemaal aan welke uienras er gekozen wordt en in welke grond er verbouwd gaat worden.

Er zijn veel verschillende uiensoorten voor de teelt, voor verschillende klimaten en groeiomstandigheden. Hier zijn een paar voorbeelden van uienrassen die het goed doen in de akkerbouw:

  • Red Baron: Dit rode uienras heeft een diepe kleur en is goed te bewaren. Deze ui is geschikt op zwaardere gronden, geeft een hoge opbrengst en heeft een grove sortering.
  • Stuttgarter Riesen: Deze platronde en goudgele ui is een van de oudste en bekendste plantuien. Hij is geschikt voor alle grondsoorten en heeft een hoge schiettollerantie. Deze uien zijn geschikt voor lange bewaring. 
  • Donna: Deze robuuste gele ui heeft een goede loof en wortelontwikkeling, waardoor deze ook een hoge opbrengt heeft onder droge groeiomstandigheden.
  • Hylander: Een ras die vroeg in het seizoen groeit en een hoge resistentie heeft tegen valse meeldauw. Deze ui levert een goede opbrengst en kan tot en met mei worden bewaard. Dit ras kan op verschillende soorten grond gezaaid worden.
  • Rijnsburger: Dit gele uienras is geschikt voor de teelt in koudere gebieden en heeft een goede opbrengst. Ze zijn gekenmerkt als de beste bewaar ui.

 

Maximaliseer je opbrengst

Uientelers kunnen aanzienlijke voordelen behalen met minder bodembelasting en het optimaal benutten van de beschikbare ruimte. Door te kiezen voor een opstelling van 11 rijen op een afstand van drie meter, ontstaat er ruimte voor een extra rij uien tussen de 1,50 meter brede bedden. Door dit slimme teeltsysteem maximaliseer je de opbrengst en minimaliseert je de impact op de bodem.

 

Kijk ui-t!

Zodra de ui is gezaaid komt de onkruid- en schimmelbestrijding om de hoek kijken. Het onkruid kan mechanisch bestreden worden door middel van eggen, schoffelen of branden. Voor chemische onkruidbestrijding kan er herbiciden en fungiciden gebruikt worden, maar dit wordt wel steeds meer beperkt. Naast dat je niet de schadelijke effecten voor de natuur wilt, wil je ook de groei van de uien niet verstoren. Eventuele biologische bestrijdingen zijn ook mogelijk, zoals bestrijden met schimmels en andere bacteriën

De ui heeft nogal wat “vijanden” zoals ziekten en insecten. Die grote effecten op de uienoogst kunnen hebben. Zoals;

  • Uienvlieg: De uienvlieg (Delia antiqua) legt eitjes bij de basis van de uienplant en door de larven die zich voeden aan de wortels is de kans groot dat de uienplant dit niet overleeft. Het gebruik van insecticiden en het bedekken van de planten met netten kan helpen bij het voorkomen van de uienvlieg.
  • Valse meeldauw: Dit wordt veroorzaakt door de Peronospora schimmel die kan leiden tot verwelking van de planten en een verminderde opbrengst van de uien. Het kan worden bestreden door preventieve maatregelen zoals goede afwatering en het gebruik van fungiciden.
  • Koprot: Dit wordt veroorzaakt door Botrytis allii, een schimmel die het groene blad aantast wanneer het loof verzwakt is. Maar dit wordt meestal pas ontdekt tijdens de bewaring, terwijl de infectie al plaatsvindt in het veld. Om koprot te voorkomen is het belangrijk dat er gezaaid wordt met gedesinfecteerd zaad, er een ruime vruchtwisseling gehanteerd wordt en de juiste gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. 

Minder zaaien, meer oogst?

Door primen wordt het kiemingsproces in het zaad gestimuleerd, wat resulteert in een snellere en gelijkmatigere opkomst van de zaden. Deze versnelde groei zorgt ervoor dat de planten sterker worden en zijn de uien sneller door het gevoeligste stadium heen. Een van de voorwaarden bij gebruik van geprimed zaad is dat de ondergrond voldoende vocht moet bevatten. Met geprimed zaad is er minder onkruidbestrijding nodig en blijven er meer planten over na het bespuiten. Daardoor kan het zaadverbruik met ongeveer 10% worden verminderd.

Wist je dat Hoopman Machines nog een merk onder zijn naam heeft naast Holaras?
Namelijk Hoopman. In 1958 is Hoopman gestart met de missie om zijn eigen zaadveredelingsapparatuur te ontwikkelen en produceren. Hoopman biedt een breed scala aan machines voor het primen, desinfecteren, coaten en het drogen van zaden.

Tip: Let voor het zaaien op het duizendkorrelgewicht van uienzaad. Een onregelmatige stand van het gewas kan het gevolg zijn van te veel of te weinig zaad zaaien. Daarom is het belangrijk dit voor het zaaien te controleren voor de juiste afstelling van de zaaimachine. 

 

Het oogsten kan beginnen

De oogst gebeurt meestal in augustus of september, afhankelijk van het ras. Het oogsten van uien gebeurt in 2 fasen. Eerst worden de uien in het zwad gerooid en na een korte droogperiode worden ze opgeladen. Het uitgedroogde loof zorgt ervoor dat de uien beter bewaard kunnen worden.

Maar voordat je begint met rooien, moet je het loof inkorten. Dat kan met de Holaras uienloofmaaier, die het uienloof gedeeltelijk maait. Dat scheelt een hoop werk bij het rooien, bewaren en het afstaarten van de uien.

Er zijn verschillende typen Holaras uienrooiers beschikbaar, afhankelijk van de grootte van het land en de gewenste werkbreedte. Zo zijn er rooiers met werkbreedtes van 1,5 meter tot wel 3 meter. Met een rooias worden de uien uit de grond opgenomen. De machine is zo ontworpen dat de uien tijdens het rooien ook meteen worden gereinigd. Dit bespaart tijd en arbeid, en zorgt voor een hogere kwaliteit van de uien. Daarna worden ze in een zwad op het land gelegd om te drogen. Daarna worden ze geraapt en kunnen ze in geschuurd worden om het droog proces voort te zetten.

Bij het uitschuren of verpakken komt de Holaras uienafstaartmachine van pas. Deze machine in ons assortiment is speciaal ontworpen om uien nauwkeurig af te staarten. Doormiddel van snel draaiende messen en een speciale triltechniek wordt het loof afgesneden zonder de uien te beschadigen.

Met de Holaras machines wordt de ultieme uienoogst gerealiseerd, waarbij efficiëntie en precisie hand in hand gaan.

 

Tip: Het optimale rooimoment is bij: 50-70% doodloof

De perfecte combi

De Holaras UMR 300-FC is een combinatie van een uienloofmaaier en uienrooier in de fronthef van de trekker. Hierdoor wordt een grotere werkbreedte verkregen en kan op brede banden gerooid worden. De maaier-rooiercombinatie met de UR170 of UR205 achter de trekker is de perfecte combinatie om 3 meter bedden te rooien!

 

 

 

Altijd op de hoogte van alles? Volg ons via